• Saalome gam naan ben uurda gan njjber asaala hesporoona! The Peace Meditation of the Federation

    10 standard